Het maken van een stressquiz: je poort naar begrip

Ontdek hoe het doen van een stressquiz kan helpen om je stress- en angstniveaus effectief te beheersen en je algehele geestelijke gezondheid te verbeteren.
Ken je iemand die gestrest is? Deel de info!

Weten wat je huidige stressniveau is, is de eerste stap in het effectief omgaan met stress. Een manier om je stress te meten is door een korte quiz te doen. Stressquizzen helpen je om je geestelijke gezondheid beter te begrijpen en wijzen je de weg naar nuttige stressmanagementtechnieken.

Stel je voor dat je precies weet hoeveel het leven met je doet en dat je een stappenplan hebt om daar beter mee om te gaan. Geïntrigeerd? Lees dan snel verder!

Welke hulpmiddelen meten en evalueren stressniveaus?

Stressbeoordelingen bestaan vaak uit vragenlijsten, psychologische tests en fysiologische metingen. Deze instrumenten evalueren stressgerelateerde symptomen, reacties en veerkracht, geven inzicht in de stressniveaus van jezelf of van anderen en helpen bij zelfevaluatie en professionele settings.

Deze blog maakt deel uit van een serie over "stress meten". De volgende blog gaat over persoonlijkheidstesten.

 • Waargenomen Stress Schaal (PSS): Evalueert subjectieve stressniveaus aan de hand van een vragenlijst.
 • Holmes en Rahe Stress Schaal: Meet de impact van stress door levensgebeurtenissen te scoren.
 • Beck Angst Inventaris: Maakt onderscheid tussen angst- en stresssymptomen.
 • Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Evalueert copingstrategieën die worden gebruikt als reactie op stress.
 • Stress Overbelasting Schaal (SOS): Meet het stressniveau dat een individu ervaart.

De relevantie van een stressquiz voor je welzijn

Stressquizzen zijn belangrijke hulpmiddelen omdat stress mensen op verschillende manieren beïnvloedt. Wat voor de ene persoon stressvol is, is voor iemand anders misschien niet zo erg. Een stressquiz meet objectief je stressniveau op basis van je antwoorden op gestandaardiseerde vragen.

Quizzen helpen je om symptomen te herkennen die je zelf misschien nog niet had opgemerkt. Je krijgt een score die je huidige stress samenvat. Ze stellen je ook in staat om veranderingen in de loop van de tijd bij te houden. Misschien daalt je score nadat je bent begonnen met mediteren. Of hij gaat omhoog tijdens een moeilijke overgang in je leven, zoals een verandering van baan of een relatieprobleem.

Inzicht in je stressniveaus stelt je in staat om problemen vroegtijdig aan te pakken voordat ze uit de hand lopen. Het kan je ook motiveren om positieve veranderingen in je levensstijl aan te brengen om stress te verminderen.

Hoe maak je een stressquiz? Een stap-voor-stap handleiding

Een stressquiz is eenvoudig en duurt maar 5-10 minuten. Hier is een stap-voor-stap handleiding:

 1. Zoek online een wetenschappelijk gevalideerde quiz. Zoek naar quizzen zoals de Perceived Stress Scale of de Stress Overload Scale. Vermijd niet-gevalideerde quizzen.
 2. Lees de instructies zorgvuldig door. Let op het aantal vragen en de beoordelingsschaal. Quizzen gebruiken vaak een 0-3 of 0-5 waarderingsschaal.
 3. Beantwoord elke vraag eerlijk. Ga af op je eerste reactie en overdrijf niet - geef antwoord op basis van hoe je je de afgelopen week of maand hebt gevoeld.
 4. Als je klaar bent, noteer dan je score. Scores variëren van lage tot hoge stressniveaus. Bekijk wat elk niveau aangeeft.
 5. Bekijk de aanbevelingen. Volg tips die passen bij je quizscore. Als je veel stress ervaart, kun je misschien beter met je arts praten.
 6. Overweeg om de test regelmatig opnieuw te doen. Houd bij of je scores na verloop van tijd stijgen of dalen.
Het doen van een stressquiz: je poort naar inzicht

Hieronder worden kort de meest voorkomende en gevalideerde stressquizzen beschreven. Volg de links voor een gedetailleerde uitleg van elke test en, in sommige gevallen, ook voor informatie over hoe je de test kunt doen.

De Waargenomen Stress Schaal (PSS)

De Perceived Stress Scale, ontwikkeld door Sheldon Cohen en collega's in het begin van de jaren tachtig, is een van de meest gebruikte psychologische instrumenten om iemands beleving van stress te meten. De schaal richt zich niet op de gebeurtenissen die stress veroorzaken, maar eerder op hoe onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en overbelast individuen hun leven vinden.

Deelnemers worden meestal gevraagd om na te denken over hun gevoelens en gedachten van de afgelopen maand, waarbij ze een uitgebreid beeld krijgen van hun waargenomen stressniveaus.

De Coping Inventory voor Stressvolle Situaties (CISS)

De Coping Inventory for Stressful Situations werd in 1990 ontwikkeld door Norman Endler en James Parker en evalueert hoe individuen reageren op en omgaan met stress. Het identificeert drie primaire copingstijlen: Taakgerichte Coping (gericht op het oplossen van problemen), emotiegerichte Coping (gericht op emotionele reacties) en vermijdingsgerichte Coping (zichzelf afleiden van de stressvolle situatie door afleiding of sociale afleiding).

Door de primaire copingmechanismen van een individu te classificeren, helpt het CISS om te begrijpen hoe iemand zou kunnen reageren in scenario's met veel stress.

De Beck Angst Inventaris (BAI)

Aaron T. Beck ontwierp de Beck Anxiety Inventory, een zelfrapportage-inventarisatie met 21 meerkeuzevragen die in 1990 werd geïntroduceerd. Het wordt voornamelijk gebruikt om de ernst van iemands angst te meten. De vragen hebben betrekking op verschillende symptomen van angst, zowel fysiologisch als cognitief.

Respondenten wordt gevraagd hoeveel last ze de afgelopen week van elk symptoom hebben gehad. Op basis van hun antwoorden kunnen mensen worden ingedeeld in minimale, milde, matige of ernstige angstniveaus.

Verschil tussen stress en angst

De Holmes en Rahe Stress Schaal

De Holmes and Rahe Stress Scale werd eind jaren 1960 ontwikkeld door de psychiaters Thomas Holmes en Richard Rahe en is een hulpmiddel om belangrijke stressvolle gebeurtenissen in het leven te identificeren. Hij bestaat uit 43 gebeurtenissen, elk met een specifieke score.

Gebruikers moeten aangeven welke gebeurtenissen ze het afgelopen jaar hebben meegemaakt en de scores worden opgeteld om een cumulatieve stressscore te krijgen. Deze score kan dan voorspellen hoe groot de kans is dat de respondent in de jaren daarna een ernstige gezondheidsproblemen krijgt.

De Stress Overbelasting Schaal (SOS)

De Stress Overload Schaal (SOS), gemaakt door James H. Amirkhan, probeert vast te stellen hoeveel en wat voor soort stress iemand ervaart. De SOS meet stress in twee domeinen: Personal Role Overload (zich overweldigd voelen door iemands verantwoordelijkheden) en Personal Vulnerability (indicatief voor iemands waargenomen zwakheden, gezondheidsproblemen en gevoel van inefficiëntie).

Respondenten peilen aan de hand van een aantal stellingen hoe toepasbaar elk van de stellingen is op hun huidige situatie, waardoor ze inzicht krijgen in hun directe stressniveaus en potentiële risicofactoren op de lange termijn.

Wat betekenen de resultaten van je stress quiz? Uitkomsten begrijpen

De betekenis achter je stressquiz score hangt af van de gevalideerde schaal. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Waargenomen stress schaal: Scores variëren van 0 tot 40. 0-13 is weinig stress, 14-26 is matig en 27-40 is veel ervaren stress.
 • Holmes en Rahe Stressschaal: 150 punten of minder betekent een relatief lage levensverandering en een lage vatbaarheid voor door stress veroorzaakte gezondheidsproblemen. 150 tot 300 punten betekent een kans van 50% op een belangrijk door stress veroorzaakt gezondheidsprobleem in de komende twee jaar. Volgens het Holmes-Rahe voorspellingsmodel verhoogt 300 punten of meer de kans tot ongeveer 80%.

Over het algemeen geldt: hoe hoger je score, hoe groter de kans dat je negatieve lichamelijke en geestelijke gezondheidseffecten ondervindt van een hoog stressniveau. Gebruik je resultaten als leidraad voor gesprekken met zorgverleners en implementeer stressmanagementtechnieken.

De volgorde waarin je de tests moet maken

 1. Begin met de Waargenomen Stress Schaal (PSS): Dit geeft je een eerste indruk van hoe gestrest je je op dit moment voelt zonder diep in specifieke redenen te duiken. Zie het als een algemeen overzicht van je stresslandschap.
 2. Ga verder met de Holmes en Rahe Stress Schaal. Hier onderzoek je specifieke levensgebeurtenissen waardoor je je gestrest kunt voelen. De schaal is gebaseerd op het idee dat bepaalde levensveranderingen, groot of klein, het stressniveau inherent kunnen verhogen.
 3. Pak vervolgens de Stress Overbelasting Schaal aan: Deze deelt stress op in twee delen - lopende zorgen die je misschien hebt en specifieke stressvolle gebeurtenissen in je leven. Het identificeren van potentiële stressoren met de schaal van Holmes en Rahe helpt je te begrijpen of het meer een dagelijkse sleur is of specifieke gebeurtenissen die je zwaar vallen.
 4. Duik in de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Nu je een duidelijker beeld hebt van wat jou stress bezorgt, laten we eens kijken hoe jij ermee omgaat. Ben je een doener die problemen direct aanpakt? Of leun je misschien meer op je emoties of heb je zelfs de neiging om problemen uit de weg te gaan? Deze inventarisatie geeft inzicht in je strategieën om met stress om te gaan.
 5. Vul tot slot de Beck Anxiety Inventory in: Angst en stress gaan vaak samen, maar zijn niet hetzelfde. Deze stap zal je helpen om te onderscheiden hoeveel van wat je voelt algemene stress is en hoeveel angst.

Tips en technieken voor stressmanagement Post-Quiz

Als je de resultaten van je stressquiz hebt, zijn hier enkele positieve stappen die je kunt nemen:

 • Praat met een adviseur als je stressniveau erg hoog is of als je last hebt van angst-/depressiesymptomen. Professionele ondersteuning krijgen is belangrijk.
 • Ontspanningsoefeningen aannemen zoals diepe ademhaling, meditatie, yoga of Tai Chi. Trek tijd uit om je lichaam en geest tot rust te brengen.
 • Regelmatig bewegen om stresshormonen te verminderen en endorfine te stimuleren. Maak dagelijks een wandeling.
 • Verplichtingen opnieuw evalueren en haal dingen van je bord als je overbelast bent. Geef prioriteit aan zelfzorg.
 • Slaapgewoonten verbeteren Zoals het volgen van een schema, het beperken van schermen voor het slapen gaan en het creëren van een rustgevende omgeving. Goed slapen vermindert stress.
 • Bouw je ondersteunende netwerk op door stress te delen met dierbaren en tijd te maken voor plezier en lachen. Isoleer jezelf niet.
 • Verander je levensstijl je voeding te verbeteren, minder alcohol te drinken, te stoppen met roken en leuke hobby's toe te voegen.
 • Bepaal je persoonlijkheidstype om te zien welke copingvaardigheden het beste bij jou passen.

Persoonlijke gedachten

Gedurende mijn ervaring met chronische stress heb ik gemerkt dat het cruciaal was om mijn stressniveaus te begrijpen en te meten door middel van assessments. Deze instrumenten hielpen me om de effectiviteit van verschillende managementstrategieën te meten en gaven duidelijke, objectieve feedback over wat voor mij werkte.

Door wetenschappelijke methoden te omarmen kon ik de ruis van talloze niet-geverifieerde remedies uitfilteren en me richten op onderbouwde, effectieve oplossingen. Deze aanpak heeft niet alleen mijn gezondheid verbeterd, maar heeft me ook in staat gesteld om echte hulp te bieden aan anderen die met soortgelijke problemen worstelen.

Veelgestelde vragen

Hoe kom ik achter mijn stress?

Een stressquiz of -test is een veelgebruikte manier om je stressniveau te bepalen. Deze zijn ontworpen om je waargenomen stress te meten door een aantal vragen te stellen over je recente gedachten en gevoelens. Meestal gaat het om het beoordelen van je reacties op verschillende scenario's of situaties.

Wat is een stressquiz?

Een stressquiz is een online hulpmiddel om je stressniveau te meten. Het bestaat uit verschillende vragen om je gevoelens en gedachten te evalueren, meestal over de afgelopen maand. De uitkomsten van deze quizzen geven je waargenomen stressniveaus aan, maar zijn geen vervanging voor een professionele diagnose of consult.

Wat zijn de vijf niveaus van stress?

Stressniveaus kunnen grofweg worden ingedeeld in vijf niveaus: normale stress, acute stress, episodische acute stress, chronische stress en traumatische stress. Normale stress hoort bij het dagelijks leven en is meestal beheersbaar. Acute stress is een reactie op een uitdaging op korte termijn. Episodische acute stress treedt op wanneer acute stress vaak voorkomt. Chronische stress is langdurig en constant.

Hoe weet ik of ik veel stress heb?

Symptomen als hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen, maagklachten, weinig energie en constant piekeren kunnen wijzen op een hoog stressniveau. Als je denkt dat je stressniveaus hoog zijn, kun je overwegen om een stresstest of quiz te doen. Als je stress je dagelijkse activiteiten belemmert, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken.

Wat is de Waargenomen Stress Schaal (PSS)?

De Perceived Stress Scale (PSS) is een veelgebruikt psychologisch instrument om stressbeleving te meten. Het beoordeelt de mate waarin situaties in iemands leven als stressvol worden ervaren. Deze schaal omvat directe vragen over het huidige niveau van ervaren stress, bestaande uit een reeks vragen, waarbij de uitkomsten een totaalscore opleveren die een indicatie geeft van iemands ervaren stressniveau.

Alex Reijnierse
Alex Reijnierse

Alex Reijnierse is een stressmanagementdeskundige met meer dan tien jaar ervaring in het helpen van individuen om stress effectief te beheersen en te verminderen. Hij heeft een Master of Science (MSc) en heeft een achtergrond in omgevingen met hoge druk, waardoor hij uit de eerste hand ervaring heeft opgedaan met het omgaan met chronische stress.

De artikelen op deze website zijn gecontroleerd op feiten en waar relevant worden bronnen vermeld. Ze weerspiegelen ook persoonlijke ervaringen in het omgaan met de effecten van stress en het omgaan ermee. Raadpleeg bij twijfel een gecertificeerde zorgverlener. Zie ook de disclaimer.