Inzicht in 5 soorten stress: Voorbeelden en gevolgen

Ontdek de verschillende soorten stress, van acuut tot chronisch, en hoe ze ons welzijn beïnvloeden. Leer hoe je acute stress kunt herkennen en verlichten.
Ken je iemand die gestrest is? Deel de info!

Heb je je ooit afgevraagd waarom stress ons allemaal anders beïnvloedt? Het is fascinerend hoe sommige mensen gedijen onder druk terwijl anderen afbrokkelen. Maar wist je dat niet alle stress hetzelfde is?

We komen verschillende soorten stress tegen 12Elk met zijn eigen unieke kenmerken en invloed op ons welzijn. In deze discussie verkennen we deze verschillende soorten stress, van vluchtige momenten van acute stress tot de langdurige last van chronische stress.

Belangrijkste opmerkingen

 • Plotselinge stormachtige acute stress overvalt ons en overweldigt ons.
 • Episodische acute stress is als een chaotische file met meerdere stressoren.
 • Chronische stress is een zware last die onze energie wegzuigt en ons welzijn aantast.
 • Eustress kan ons motiveren, terwijl distress dient als waarschuwingssignaal.
 • Actie ondernemen om stress te verlichten is belangrijk voor het behoud van mentaal en emotioneel welzijn.

Deze blog maakt deel uit van een serie over "wat is stress?". De volgende blog gaat over stresshormonen en de stressrespons.

Acute stress

Acute stress is een plotselinge en intense reactie op een waargenomen bedreiging of druk, die onmiddellijke fysiologische en psychologische veranderingen in ons lichaam veroorzaakt. Het is een kortetermijnreactie op een specifieke gebeurtenis of situatie die ons zowel fysiek als emotioneel kan beïnvloeden.

Als we acute stress ervaren, gaat ons lichaam in de vecht-of-vluchtstand, waarbij hormonen als adrenaline en cortisol vrijkomen. Deze reactie helpt ons om te gaan met onmiddellijke uitdagingen of bedreigingen.

Als we te maken krijgen met acute stress, verhoogt onze hartslag, versnelt onze ademhaling en spannen onze spieren zich aan, klaar om in actie te komen. Dit soort stress kan worden veroorzaakt door verschillende situaties, zoals een auto-ongeluk, een onverwacht baanverlies of een plotselinge ziekte.

Kortdurende stressperiodes

Als we de verschillende soorten stress begrijpen, waaronder acute stress en chronische stress, kunnen we beter omgaan met moeilijke situaties. Door de tekenen en symptomen van acute stress te herkennen, kunnen we de juiste stappen nemen om de stress te verlichten.

Of het nu gaat om diepe ademhalingsoefeningen, lichamelijke activiteit of steun zoeken bij geliefden, het is cruciaal om prioriteit te geven aan ons welzijn en gezonde manieren te vinden om stress in ons leven te beheersen.

Voorbeelden van acute stress

Voorbeelden van acute stress kunnen variëren van alledaagse gebeurtenissen tot meer uitdagende gebeurtenissen. Vastzitten in het verkeer en te laat komen voor een belangrijke vergadering kunnen bijvoorbeeld acute stress veroorzaken.

Ook het ontvangen van een telefoontje over het ongeluk van een dierbare kan dit soort stressreacties onmiddellijk oproepen. Deze situaties vragen om onmiddellijke aandacht en actie, en ons lichaam reageert dienovereenkomstig. Hier zijn nog meer voorbeelden van acute stress.

Acute stressfactorenBeschrijving
Onverwacht baanverliesHet onverwacht verliezen van een baan kan een plotselinge en intense stressreactie veroorzaken.
Plotselinge financiële noodGeconfronteerd worden met een plotselinge financiële crisis, zoals onverwachte rekeningen of uitgaven.
Overlijden van een dierbareHet meemaken van de dood van een familielid of goede vriend kan acute stress veroorzaken.
NatuurrampDeel uitmaken van of getuige zijn van een natuurramp zoals een aardbeving of overstroming.
Ernstig ongelukBetrokken zijn bij of getuige zijn van een ernstig ongeluk kan leiden tot onmiddellijke stress.
Grote medische ingreepHet ondergaan van een grote operatie of medische ingreep kan een bron van acute stress zijn.
Evenement Spreken in het OpenbaarSpreken voor een groot publiek kan een sterke stressreactie opwekken.
Belangrijk sollicitatiegesprekEen belangrijk sollicitatiegesprek bijwonen, vooral voor een felbegeerde functie.
Verhuizen naar een nieuw huisHet proces en de aanpassing van verhuizen naar een nieuw huis of een nieuwe stad.
Ernstige ruzie met een vriendEen ernstige of verhitte ruzie hebben met een goede vriend.
Veelvoorkomende triggers en beschrijvingen van acute stress

Dit zijn veelvoorkomende voorbeelden van acute stress. Dit type stress is een van de meest voorkomende vormen van stress en kan onmiddellijke, maar meestal tijdelijke effecten hebben. Het is de onmiddellijke reactie van het lichaam op een waargenomen bedreiging of uitdaging.

Het is belangrijk om te onthouden dat, hoewel acute stress soms negatief kan zijn, het niet altijd schadelijk is. Het kan ons vaak motiveren om problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan. Hoewel deze voorbeelden van acute stress klein lijken, kunnen veelvuldige voorvallen leiden tot ernstiger vormen van stress.

Episodische acute stress

Laten we nu een ander type stress onderzoeken dat voortbouwt op de intensiteit van acute stress: episodische acute stress. Dit type stress wordt gekenmerkt door het regelmatig ervaren van acute stress. Mensen die lijden aan episodische acute stress hebben vaak een chaotische en overweldigende levensstijl en bevinden zich voortdurend in stressvolle situaties.

Hier zijn enkele belangrijke punten om je te helpen episodische acute stress te begrijpen:

 • Episodische acute stress: Episodische acute stress verwijst naar het terugkerende patroon van het ervaren van acute stress. Mensen die dit type stress ervaren, hebben vaak de neiging om zich overmatig zorgen te maken en worden angstig over verschillende aspecten van hun leven.
 • Voorbeelden van nood: Voorbeelden van leed veroorzaakt door episodische acute stress kunnen zijn: je voortdurend overweldigd voelen, vaak hoofdpijn of migraine hebben, chronische vermoeidheid ervaren en worstelen met slaapstoornissen.
 • Negatieve stress: Episodische acute stress wordt beschouwd als een negatieve vorm van stress. Het kan leiden tot fysieke en emotionele uitputting, verminderde productiviteit en gespannen relaties.

Het is belangrijk om te onthouden dat stress, of het nu acuut of episodisch is, effectief kan worden beheerd met zelfzorg, stressverminderende technieken en het zoeken van professionele hulp als dat nodig is.

Episodische acute stress voorbeelden

Episodische Acute Stress komt vaak voort uit een combinatie van factoren, waaronder persoonlijkheidskenmerken, keuzes in levensstijl en externe stressoren. Voorbeelden van Episodische Acute Stress zijn:

Episodische acute stressfactorenBeschrijving
Financiële stressRegelmatige zorgen over schulden, rekeningen en uitgaven kunnen episodische acute stress veroorzaken, vooral als de financiële problemen aanhouden.
Gezondheidsgerelateerde stressOmgaan met een chronische ziekte, persoonlijk of bij een gezinslid, kan leiden tot herhaalde episodes van acute stress, vooral tijdens periodes van verergering of medische noodgevallen.
Academische stressStudenten ervaren vaak episodische acute stress door examendruk, uitdagend cursuswerk en deadlines voor opdrachten of projecten.
Uitdagingen voor oudersOuders kunnen af en toe te maken krijgen met acute stress door de eisen die de zorg voor kinderen stelt, het in balans brengen van gezins- en werkverantwoordelijkheden of het omgaan met gedragsproblemen bij kinderen.
Sociale stressHerhaalde sociale interacties die stressvol zijn, zoals frequente sociale verplichtingen, spreken in het openbaar of sociale conflicten, kunnen bijdragen aan episodische acute stress.
Conflict op de werkplekRegelmatige ontmoetingen met een moeilijke baas of collega, of een giftige werkomgeving, kunnen leiden tot episodes van acute stress.
Zorgen voor een geliefdeLangdurige zorg verlenen aan een dierbare met speciale behoeften of een chronische ziekte kan een bron zijn van voortdurende acute stressperiodes.
Tijdmanagement StressVoortdurend het gevoel hebben dat er niet genoeg tijd is om taken uit te voeren, wat leidt tot een voortdurende staat van haast en druk.
MilieustressorenWonen in een gebied met constant lawaai, vervuiling of veiligheidsproblemen kan ook bijdragen aan episodische acute stress.
Belangrijkste factoren en beschrijvingen van episodische acute stress

Deze voorbeelden illustreren hoe chronische blootstelling aan acute stressoren een negatieve invloed kan hebben op iemands welzijn.

Chronische stress

Chronische stress is een langdurige toestand van emotionele en psychologische spanning die optreedt wanneer we gedurende een lange periode voortdurend worden blootgesteld aan stressoren, zonder voldoende tijd om te herstellen en te ontspannen. 

In tegenstelling tot episodische acute stress, die gekenmerkt wordt door periodieke en intense perioden van stress, houdt chronische stress gedurende een langere periode aan. Dit type stress kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals voortdurende financiële problemen, langdurige ontevredenheid over het werk of chronische gezondheidsproblemen.

Leven met chronische stress kan een enorme uitdaging zijn en kan elk aspect van iemands leven negatief beïnvloeden. Het kan leiden tot lichamelijke kwalen zoals hoofdpijn, spijsverteringsproblemen en een verzwakt immuunsysteem. Daarnaast kan chronische stress een tol eisen op de geestelijke gezondheid en leiden tot symptomen van angst en depressie. Relaties kunnen er ook onder lijden, omdat chronische stress het moeilijk kan maken om je volledig in te zetten voor je dierbaren en gezonde contacten te onderhouden.

Negatieve gevolgen van chronische stress

Het is belangrijk om de tekenen van chronische stress te herkennen en stappen te ondernemen om er effectief mee om te gaan. Stressverlagende activiteiten zoals lichaamsbeweging, meditatie en tijd doorbrengen met dierbaren kunnen helpen om de effecten te verlichten. Steun zoeken bij een therapeut of counselor kan ook helpen bij het ontwikkelen van copingstrategieën en het vinden van een gevoel van evenwicht. Onthoud dat het cruciaal is om prioriteit te geven aan zelfzorg en hulp te zoeken als dat nodig is om je algehele welzijn te behouden.

Voorbeelden van chronische stress

In tegenstelling tot episodische acute stress, die gekenmerkt wordt door regelmatige episodes van acute stress, gaat het bij chronische stress meer om een aanhoudende toestand van overweldigd en onder druk staan zonder verlichting. Hier zijn voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot chronische stress:

Chronische stressfactorenBeschrijving
Langdurige werkloosheidDe voortdurende onzekerheid en financiële druk van langdurig werkloos zijn kan leiden tot chronische stress.
Hardnekkige armoedeVoortdurend in financiële moeilijkheden leven en gedurende langere tijd worstelen om in de basisbehoeften te voorzien, kan een bron van chronische stress zijn.
Chronische ziekte of pijnLeven met een langdurige medische aandoening of chronische pijn waarvan het einde niet te voorspellen is, kan leiden tot een voortdurende staat van stress.
Blijvend traumaHet meemaken van een traumatische gebeurtenis, zoals mishandeling of een ernstig ongeluk, kan langdurige psychologische gevolgen hebben en leiden tot chronische stress.
Giftige relatiesHet hebben van een langdurige relatie die voortdurend negatief is, of het nu romantisch, familiair of professioneel is, kan een bron van chronische stress zijn.
Stress bij de verzorgerLangdurige zorg verlenen aan een familielid met ernstige beperkingen of een chronische ziekte, vooral zonder adequate ondersteuning, kan leiden tot chronische stress.
Chronische werkoverbelastingEen baan die jarenlang lange dagen maakt en veel verantwoordelijkheid vraagt, kan leiden tot chronische stress.
Sociaal isolement of eenzaamheidLangdurige gevoelens van eenzaamheid of sociaal isolement, door persoonlijke omstandigheden of externe factoren zoals wonen in een afgelegen gebied, kunnen chronische stress veroorzaken.
Langdurige juridische problemenVoortdurende juridische gevechten of betrokkenheid bij langdurige juridische geschillen kunnen een voortdurende bron van stress zijn.
Wonen in een gebied met veel criminaliteitConstante bezorgdheid over persoonlijke veiligheid en beveiliging omdat je in een gebied met veel criminaliteit woont, kan leiden tot chronische stress.
Veelvoorkomende oorzaken en beschrijvingen van chronische stress

Eustress, goede of positieve stress

Na het begrijpen van de schadelijke effecten van chronische stress, is het belangrijk om onze aandacht te verleggen naar een ander type stress dat eustress wordt genoemd, wat vaak goede of positieve stress wordt genoemd. Eustress, een term bedacht door endocrinoloog Hans Selye 3verwijst naar een positieve vorm van stress die ons ten goede kan komen.

Eustress is het soort stress dat ons motiveert en energie geeft, waardoor we op ons best kunnen presteren. Het lijkt misschien contra-intuïtief om stress als iets positiefs te zien, maar eustress kan goed zijn voor ons algehele welzijn.

Hier zijn drie redenen waarom eustress als goede of positieve stress kan worden beschouwd:

 1. Verbetert de prestaties: Eustress kan ons stimuleren om onze grenzen te verleggen en onze doelen te bereiken. Het geeft ons een gevoel van urgentie en opwinding, waardoor we ons beter kunnen concentreren en presteren. Of we ons nu voorbereiden op een belangrijke presentatie of meedoen aan een sportevenement, eustress kan onze productiviteit stimuleren en ons naar succes drijven.
 2. Bevordert persoonlijke groei: Eustress ontstaat vaak uit uitdagende situaties waarin we ons moeten aanpassen en moeten leren. Het helpt ons nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, ons probleemoplossend vermogen te verbeteren en veerkracht op te bouwen. Door eustress te omarmen, kunnen we persoonlijke groei omarmen en beter uitgerust zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan.
 3. Verhoogt motivatie en betrokkenheid: Eustress kan onze passie en enthousiasme voor wat we doen aanwakkeren. Het geeft een gevoel van doelgerichtheid en voldoening, waardoor onze taken plezieriger en zinvoller worden. Met eustress is de kans groter dat we ons gemotiveerd en betrokken voelen bij ons werk, wat leidt tot grotere tevredenheid en voldoening.
Afbeelding
Afbeelding

Terwijl chronische stress schadelijk kan zijn, kan eustress een positieve kracht in ons leven zijn. Door de kracht van eustress te herkennen en aan te wenden, kunnen we persoonlijke groei, betere prestaties en meer motivatie ervaren.

Eustress Voorbeelden

Hier zijn enkele goede voorbeelden van dit positieve type stress:

 • Doelen stellen en bereiken: Wanneer we doelen stellen, kan de reis ernaartoe stressvol zijn. Toch is het deze stress die ons ertoe aanzet om harder te streven en onze doelen te bereiken.
 • Lichaamsbeweging: Sporten is in wezen je lichaam onder stress zetten, maar het is een positieve stress die de lichamelijke conditie en het algehele welzijn verbetert.
 • Bruiloften: Ze zijn vaak stressvol, maar het is een vrolijke stress vol verwachting en geluk.
 • Bevalling: Ondanks de fysieke pijn brengt de stress van een bevalling de vreugde van een nieuw leven.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe eustress ons leven positief beïnvloedt.

Nood, slechte of negatieve stress

Distress kan, in tegenstelling tot eustress, nadelige effecten hebben op ons mentale en fysieke welzijn. Het is het soort stress dat we vaak associëren met negatieve ervaringen en overweldigende gevoelens. Wanneer we stress ervaren, reageren ons lichaam en onze geest op manieren die onze algehele gezondheid kunnen schaden.

Negatieve stress kan zich op verschillende manieren uiten, zoals constante zorgen, angst en gevoelens van hopeloosheid. Het kan invloed hebben op ons vermogen om ons te concentreren, beslissingen te nemen en alledaagse taken effectief uit te voeren. Onrust kan ook leiden tot lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, spierspanning en spijsverteringsproblemen.

Het is belangrijk om te onthouden dat stress een normaal onderdeel van het leven is en dat we allemaal momenten hebben waarop we ons overweldigd voelen. Door dit te erkennen, kunnen we een ondersteunende omgeving creëren waarin mensen zich op hun gemak voelen om hulp te zoeken en hun stressfactoren te bespreken. 

Voorbeelden van nood

Wat zijn enkele voorbeelden van verdriet of negatieve stress die we dagelijks ervaren? Hier zijn een paar voorbeelden waar velen van ons mee te maken kunnen krijgen:

Persoonlijk leed:

 • Het meemaken van een traumatische gebeurtenis zoals een ongeluk of het verlies van een dierbare kan veel leed veroorzaken. Het is een diepgaande emotionele strijd die onze geestelijke gezondheid kan beïnvloeden.
 • Financiële problemen of onzekerheid over je baan kunnen ook leiden tot verdriet en een gevoel van hulpeloosheid en frustratie creëren.

Interpersoonlijk leed:

 • Conflicten in relaties, of het nu met familie, vrienden of collega's is, leiden vaak tot verdriet. Emotionele spanning, wrok en angst stapelen zich op.
 • Slachtoffer zijn van pesten of intimidatie, fysiek of virtueel, is een andere schrijnende ervaring. Het is een vorm van misbruik die ons emotionele welzijn diep kan aantasten.

Hypostress en hyperstress

Hoewel de meeste discussies over stress zich richten op de meer algemene vormen ervan - acute, episodische acute en chronische stress - bestaat er een genuanceerd spectrum dat het volgende omvat hypostress en hyperstress. Deze minder bekende soorten stress vertegenwoordigen respectievelijk de lage en hoge uiteinden van het stressresponscontinuüm.

Hypostress verwijst naar een inadequaat stressniveau dat kan leiden tot gevoelens van verveling en onderprikkeling, terwijl hyperstress het resultaat is van overmatige stress, die het vermogen van een individu om ermee om te gaan overweldigt.

Ontwikkelingsstress

Ontwikkelingsstress verwijst naar de psychologische en emotionele spanning die iemand ervaart in verschillende fasen van zijn of haar leven als hij of zij verschillende mijlpalen in de ontwikkeling doorloopt. Dit type stress wordt vaak geassocieerd met de overgangen en uitdagingen die inherent zijn aan opgroeien, zoals puberteit, beginnen met school of universiteit, het betreden van de arbeidsmarkt, het aangaan van intieme relaties, ouderschap en ouder worden.

Elk van deze fasen brengt zijn eigen verwachtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke druk met zich mee, wat tot stress kan leiden. Het begrijpen van ontwikkelingsstress houdt in dat je de impact van deze levensfaseovergangen op het welzijn van een individu erkent en het belang van ondersteunende interventies om een gezonde ontwikkeling en copingstrategieën te faciliteren.

Psychosociale stress

Psychosociale stress ontstaat uit de dynamische interactie tussen individuen en hun sociale omgeving, en omvat de psychologische en sociale factoren die iemands ervaring van stress beïnvloeden. Het kan voortkomen uit interpersoonlijke relaties, sociale verwachtingen, dynamiek op de werkplek of maatschappelijke veranderingen. Voorbeelden zijn omgaan met pesterijen op het werk, navigeren door sociale uitsluiting of omgaan met de druk van sociale media.

De impact van psychosociale stress op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van een individu kan ingrijpend zijn en invloed hebben op stemming, gedrag en algeheel welzijn. Om psychosociale stress aan te pakken is een veelzijdige aanpak nodig, waaronder het verbeteren van sociale ondersteuningsnetwerken, het verbeteren van communicatievaardigheden en het bevorderen van veerkracht en adaptieve copingmechanismen.

Soorten stress in verband met hun oorzaken

Naast deze algemeen erkende vormen van stress bestaat er een breed spectrum van stresssoorten die nauw verbonden zijn met specifieke oorzaken en aspecten van ons leven. Elk van deze soorten stress onderstreept de verschillende bronnen waaruit stress kan voortkomen en die ons welzijn op unieke manieren beïnvloeden.

Voorbeelden van deze soorten stress zijn relationeel, organisatorisch, academisch, traumatisch, sociaal, financieel, gezondheidsgerelateerden existentiële stress.

Conclusie

Stress kan verschillende vormen aannemen en ons leven op verschillende manieren beïnvloeden. Het kan ons overvallen als een plotselinge storm en ons overspoelen met acute stress. Episodische acute stress kun je vergelijken met een chaotische file, met meerdere stressoren die onze aandacht opeisen. Chronische stress is als een zware last die we dagelijks dragen, die onze energie wegzuigt en ons welzijn aantast.

Maar niet alle stress is negatief. Eustress kan ons motiveren, terwijl distress dient als waarschuwing om voor onszelf te zorgen. Door deze verschillende soorten stress te begrijpen, kunnen we uitdagingen het hoofd bieden en ons mentale en emotionele welzijn behouden.

 

 1. Alles wat je moet weten over stress: Oorzaken, preventie en meer (healthline.com)[]
 2. Stress en uw gezondheid: MedlinePlus Medische Encyclopedie[]
 3. Hans Selye - Wikipedia[]
Alex Reijnierse
Alex Reijnierse

Alex Reijnierse is een stressmanagementdeskundige met meer dan tien jaar ervaring in het helpen van individuen om stress effectief te beheersen en te verminderen. Hij heeft een Master of Science (MSc) en heeft een achtergrond in omgevingen met hoge druk, waardoor hij uit de eerste hand ervaring heeft opgedaan met het omgaan met chronische stress.