Wat zijn de oorzaken en gevolgen van existentiële stress?

Bestaansstress houdt in dat je worstelt met de grote vragen van het leven; dit leidt vaak tot angst en een zoektocht naar betekenis; ontdek hoe je door deze reis kunt navigeren.
Ken je iemand die gestrest is? Deel de info!

Heb je je ooit overweldigd gevoeld door de grote vragen van het leven tijdens een slapeloze nacht? Je bent niet de enige. Dit wordt existentiële stress genoemd 1. Het kan komen door persoonlijk verlies, de eisen van de maatschappij of het niet voldoen aan je normen.

Begrijpen waarom je je zo voelt is de sleutel. Wat nu? Laten we eens kijken hoe je door deze verwarrende tijd heen kunt komen en je doel weer kunt vinden.

Wat veroorzaakt existentiële stress en hoe kan ik ermee omgaan?

Existentiële stress wordt veroorzaakt door diepe vragen over het doel, de betekenis en de waarde van het leven en leidt vaak tot gevoelens van angst of leegte. Om hiermee om te gaan is zelfreflectie nodig, begrip van persoonlijke waarden, het zoeken naar betekenisvolle verbindingen en mogelijk begeleiding van professionals in de geestelijke gezondheidszorg om door deze complexe emoties te navigeren en persoonlijke vervulling te vinden.

Deze blog maakt deel uit van een serie over "oorzaken van stress."

Existentiële stress begrijpen en ermee omgaan

 • De triggers identificeren van je existentiële stress, zoals levensveranderingen of filosofische vragen.
 • Erken je gevoelens zonder te oordelen, begrijpende dat zulke stress een gewone menselijke ervaring is.
 • Zelfreflectie om je waarden te onderzoeken en wat je leven zin geeft.
 • Maak contact met anderen die dezelfde zorgen hebben of soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt.
 • Zoek professionele hulp als existentiële stress je dagelijks leven aanzienlijk beïnvloedt.
 • Beoefen mindfulness en meditatie om aanwezig te blijven en overweldigende gedachten te verminderen.
 • Streef activiteiten na die je voldoening gevenOf het nu gaat om creatieve inspanningen, leren of anderen helpen.

Existentiële stress begrijpen

Existentiële stress, ook wel existentiële angst genoemd, wordt veroorzaakt door diepe vragen over het doel en de betekenis van het leven en laat je vaak worstelen met diepe innerlijke onrust en een afnemend gevoel van vreugde. Als iemand wordt getroffen door existentiële stress, zijn het niet alleen de alledaagse zorgen; het is het zware, zielsonderzoekende soort dat diep graaft en de essentie van het bestaan in twijfel trekt.

Dit soort stress kan voortkomen uit het onder ogen zien van je sterfelijkheid, het ervaren van een groot verlies of het gevoel van een gebrek aan voldoening in sociale connecties, waardoor je op een pad van angst, depressie en een diep gevoel van hopeloosheid terechtkomt.

Het innerlijke conflict dat voortkomt uit existentiële stress is niet iets dat je gemakkelijk van je afschudt. Het is een diepgewortelde strijd, waarbij je verlangen naar zin en doel tegenover de harde realiteit van het leven komt te staan. Deze strijd kan resulteren in een verlies van vreugde, waardoor het moeilijk wordt om plezier te vinden in de dingen die ooit geluk brachten.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Hulp zoeken via therapie of lid worden van steungroepen kan je de hulpmiddelen en de gemeenschap bieden die je nodig hebt om door existentiële stress heen te komen. Deze hulpbronnen bieden een ruimte om deze diepgewortelde vragen te onderzoeken in een ondersteunende en begripvolle omgeving, zodat je weer houvast vindt te midden van de onrust.

Veel voorkomende oorzaken onderzocht

Nu we de intense impact van existentiële stress hebben onderzocht, concentreren we ons op de veelvoorkomende triggers. In de kern ontstaat existentiële stress wanneer je begint te twijfelen aan de zin, het doel en het bestaan van het leven zelf. Dit kan vaak worden aangewakkerd door belangrijke gebeurtenissen in je leven, zoals het verlies van een dierbare, belangrijke veranderingen in je baan of gezondheidsproblemen.

Deze gebeurtenissen kunnen de basis van je begrip van het leven aan het wankelen brengen, wat leidt tot een diep gevoel van onzekerheid. Je niet verbonden voelen met de mensen om je heen of ontevreden zijn over waar je staat in het leven kan ook aanzienlijk bijdragen aan existentiële stress. Deze ontkoppeling en ontevredenheid kunnen je doen twijfelen aan je plaats in de wereld en de waarde van je bijdragen.

Bovendien kunnen opgekropte emoties en onopgeloste schuldgevoelens als katalysator werken en gevoelens van existentiële angst versterken. Als je het gewicht van vroegere trauma's of onopgeloste conflicten met je meedraagt, kunnen ook deze krachtige oorzaken van existentiële stress zijn.

Het begrijpen van deze gemeenschappelijke oorzaken is cruciaal. Ze benadrukken hoe existentiële stress niet alleen over grote filosofische vragen gaat, maar diep verbonden is met onze ervaringen, emoties en onopgeloste kwesties.

Psychologische gevolgen

Als je naar de psychologische gevolgen kijkt, zul je merken dat existentiële stress je emotionele landschap ingrijpend kan veranderen, wat kan leiden tot een cascade van verontrustende symptomen zoals angst en depressie. Als je met dergelijke stress worstelt, voelt het vaak alsof je vastzit in een niet aflatende cyclus van wanhoop, eenzaamheid en een beklemmend gevoel van zinloosheid.

Dit gaat niet alleen over een slechte dag hebben; het gaat over de kern van je bestaan in twijfel trekken en worstelen om een plek in de wereld te vinden die goed voelt.

Gevolgen voor de geestelijke gezondheid besproken

Dit is wat je zou kunnen ervaren:

 1. Een diep gevoel van intern conflict: Je bent verscheurd van binnen en vecht voortdurend met vragen over het doel en de identiteit van het leven. Deze interne strijd kan leiden tot een diepe existentiële crisis, waardoor het moeilijk is om vrede of voldoening te vinden in alles wat je doet.
 2. Verlies van identiteit en hopeloosheid: Als existentiële stress zich verdiept, kun je uit het oog verliezen wie je bent en waar je voor staat, waardoor je het gevoel krijgt dat je verder afdrijft van je ware zelf. Dit verlies kan je in hopeloosheid storten, waardoor de toekomst somber en zonder mogelijkheden lijkt.
 3. Angst en depressie: Dit zijn niet zomaar emotionele toestanden, maar indicatoren van een dieper probleem. Ze geven aan dat je in de greep bent van existentiële stress, worstelt met wanhoop en het overweldigende gevoel dat het leven geen zin heeft.

Het is cruciaal om deze psychologische gevolgen te begrijpen. Het zijn niet zomaar vluchtige emoties, maar tekenen dat je te maken hebt met een aanzienlijke existentiële last.

Effecten op het dagelijks leven

Als je in de greep bent van existentiële stress, is het niet alleen je geest die eronder lijdt; je dagelijkse leven krijgt ook een klap, van het verliezen van motivatie tot het worstelen met relaties. De rimpeleffecten van deze stress kunnen elk aspect van je bestaan doordringen, waardoor wat eerst eenvoudige taken waren onoverkomelijk aanvoelt.

AspectImpactGevolg
Dagelijkse activiteitenVerlies van motivatieTaken worden ontmoedigend
BesluitvormingMoeite met beslissingen nemenJe overweldigd voelen
Gevoel van eigenwaardeGebrek aan doel, leegteAfzondering van anderen
RelatiesInvloed op relaties, conflictenSpanning in persoonlijke verbindingen
Lichamelijk welzijnLichamelijke Symptomen: Vermoeidheid, SlaapstoornissenMinder energie voor activiteiten

Het kan zijn dat je je afvraagt wat het doel van je acties is, wat leidt tot een aanzienlijk verlies van motivatie. Dit gebrek aan motivatie beïnvloedt je productiviteit en je vermogen om te genieten van de eenvoudige genoegens van het leven. Beslissingen die ooit eenvoudig leken, vormen nu een doolhof van onzekerheid en overweldigen je.

Het gevoel van leegte sluipt naar binnen en vult niet alleen je momenten van eenzaamheid, maar beïnvloedt ook je interacties, wat leidt tot conflicten en verdere isolatie. Bovendien eist deze stress ook zijn fysieke tol, met symptomen die het uitvoeren van dagelijkse activiteiten nog uitdagender maken.

Omgangsstrategieën

Als je te maken hebt met existentiële stress, is het cruciaal om effectieve copingstrategieën te gebruiken om door deze tumultueuze periode heen te komen. Het gewicht van zulke stress kan iemands welzijn aanzienlijk beïnvloeden, waardoor het essentieel is om manieren te vinden om de effecten ervan te beheersen en te verlichten.

Student oefent mindful meditatie in rustige parkomgeving
Man oefent mindful meditatie in een rustige parkomgeving

Hier zijn drie belangrijke strategieën om te overwegen:

 1. Mindfulness beoefening: Neem meditatie en andere mindfulness-oefeningen op in je dagelijkse routine. Deze activiteiten kunnen je geest kalmeren, een gevoel van vrede bevorderen en de overweldigende gevoelens verminderen die vaak gepaard gaan met existentiële stress.
 2. Zoek professionele therapie: Aarzel niet om professionele hulp te zoeken. Een therapeut die gespecialiseerd is in existentiële kwesties kan je persoonlijke copingstrategieën aanreiken, je begeleiden bij zelfreflectie en je helpen bij het onderzoeken van de diepere existentiële vragen die je stress kunnen veroorzaken.
 3. Bouw een ondersteunende gemeenschap: Contact maken met anderen die begrijpen wat je doormaakt kan ongelooflijk geruststellend zijn. Of het nu is door het bijhouden van dagboeken over gedeelde ervaringen, deelname aan groepstherapie of gewoon het voeren van oprechte gesprekken, een ondersteunende gemeenschap kan perspectief en aanmoediging bieden.

Persoonlijke gedachten

Mijn omgang met existentiële stress heeft me geleerd hoe waardevol het is om stress onder ogen te zien en ermee om te gaan door middel van empirisch onderbouwde strategieën. Het is een bewijs van de veerkracht die we kunnen ontwikkelen als we onze strijd benaderen met analytische nauwkeurigheid en medelevend geduld.

Door mijn ervaringen en de methoden die mij echt geholpen hebben te delen, wil ik hoop en praktische begeleiding bieden aan anderen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het is een voorrecht om mijn worstelingen om te zetten in een bron van steun voor anderen die door de complexiteit van existentiële stress navigeren.

Veelgestelde vragen

Wat is de bron van existentiële angst?

Dit gevoel ontstaat vaak bij het overdenken van je bestaan en leidt tot onzekerheid, isolatie en eenzaamheid. Net als een schaduw versterkt het angsten over doel, spijt en bestemming, waardoor je je leven in twijfel trekt. Het kan resulteren in moeite met het nemen van beslissingen of je terugtrekken uit sociale verbanden. Ondanks de uitdagingen kan het zeer heilzaam zijn om het in therapie te bespreken.

Gaat existentiële angst weg?

Ja, existentiële angst kan na verloop van tijd verdwijnen als je er moeite voor doet. Je kunt naar vrede streven door zelfreflectie, professionele hulp en copingstrategieën. Existentiële counseling in het bijzonder kan aanzienlijke verlichting geven. Het ontdekken van doel en betekenis kan deze angst verminderen en persoonlijke groei bevorderen.

Wat is de primaire oorzaak van existentiële angst?

Je bent misschien nieuwsgierig naar de hoofdoorzaak van existentiële angst. In wezen komt het voort uit je overpeinzingen over het doel en de zin van het leven. Als je vraagtekens zet bij het uiteindelijke doel van het bestaan en je sterfelijkheid erkent, ontstaat existentiële angst. Dit besef, gekoppeld aan de onzekerheid van het leven, voedt je angst.

Wat is een existentiële stressfactor?

Een existentiële stressfactor is een situatie die je vraagtekens zet bij de zin, het doel of de waarden van je leven. Het is alsof je op een kruispunt staat, waarbij elke richting een mogelijk levenspad symboliseert. Voorbeelden zijn een belangrijk verlies of het ter discussie stellen van je overtuigingen. Deze stressfactoren kunnen leiden tot angst of het gevoel verloren te zijn.

 1. Wat is existentiële angst? (medicalnewstoday.com)[]
Alex Reijnierse
Alex Reijnierse

Alex Reijnierse is een stressmanagementdeskundige met meer dan tien jaar ervaring in het helpen van individuen om stress effectief te beheersen en te verminderen. Hij heeft een Master of Science (MSc) en heeft een achtergrond in omgevingen met hoge druk, waardoor hij uit de eerste hand ervaring heeft opgedaan met het omgaan met chronische stress.

De artikelen op deze website zijn gecontroleerd op feiten en waar relevant worden bronnen vermeld. Ze weerspiegelen ook persoonlijke ervaringen in het omgaan met de effecten van stress en het omgaan ermee. Raadpleeg bij twijfel een gecertificeerde zorgverlener. Zie ook de disclaimer.