Essentiële gids: Omgaan met stressvolle situaties

Ontdek hoe de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) je kan helpen om je voorkeursstijl van omgaan met stress te begrijpen en er effectiever mee om te gaan.
Ken je iemand die gestrest is? Deel de info!

Stress is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. Van deadlines op het werk tot financiële problemen en van relatieproblemen tot gezondheidsproblemen, we hebben allemaal te maken met stressvolle situaties die ons overweldigd en angstig kunnen maken. Hoewel een kleine hoeveelheid stress soms motiverend kan werken, eist overmatige of langdurige stress een zware tol van onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Daarom is het belangrijk dat we effectieve manieren vinden om ermee om te gaan.

Het verkennen van de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS)

Belangrijkste opmerkingen:

 • De Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) meet drie copingstijlen: taak-, emotie- en vermijdingsgericht. Weten wat je dominante stijl is, geeft zelfinzicht en richting.
 • Taakgerichte coping is effectief voor het pragmatisch oplossen van problemen, maar kan emotionele expressie minimaliseren. Emotie-georiënteerde coping helpt bij het verwerken en valideren van gevoelens, maar kan uitmonden in onproductief gerommel. Vermijding geeft tijdelijke verlichting, maar voorkomt het aanpakken van problemen.
 • Een flexibele balans tussen deze stijlen is het gezondst. Het CISS helpt bij het identificeren van te veel gebruikte of te weinig gebruikte neigingen, zodat je stappen kunt ondernemen om je flexibeler op te stellen.
 • Tips zijn onder andere het opbouwen van aanvullende vaardigheden, oefenen in zelfbewustzijn, aandacht hebben voor behoeften, de CISS regelmatig opnieuw doen, zelfcompassie hebben en hulp zoeken als er ongezonde patronen ontstaan.
 • Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe de resultaten van CISS mensen hielpen om te gaan met werkstress en zorg door hun onevenwichtige aanpak aan te passen.
 • Hoewel we niet alle stressfactoren kunnen beheersen, kunnen we wel onze reacties beheersen. Het CISS biedt inzichten om effectief met stress om te gaan, veerkracht en vaardigheden op te bouwen, angst te verminderen en meer voldoening in het leven te krijgen.

De Coping Inventory voor Stressvolle Situaties (CISS) 1 is een waardevol instrument dat door psychologen is ontwikkeld om verschillende copingstijlen te meten. Inzicht in je eigen voorkeursstijl van omgaan met stress kan zinvolle inzichten geven in hoe je op stress reageert en je in staat stellen positieve stappen te nemen om er op een gezondere, effectievere manier mee om te gaan.

De CISS werd in 1990 ontwikkeld door de psychologen Endler en Parker en kijkt naar drie hoofdtypen copingstijlen:

Omgaan met stijlBeschrijving
Taakgerichte copingActie ondernemen om problemen met betrekking tot de stressfactor pragmatisch op te lossen, zoals plannen maken of je concentreren op taken
Emotie-georiënteerde copingReageren met emotionele reacties zoals jezelf de schuld geven, fantaseren, afreageren of in beslag genomen worden door de gevoelens die verband houden met de stressfactor
Vermijdingsgerichte copingEen stressvolle situatie vermijden door afleiding zoals socialiseren, drugsgebruik of escapisme in activiteiten zoals televisie kijken

De originele CISS-vragenlijst met 48 items vraagt je om op een 5-puntsschaal aan te geven in welke mate je verschillende activiteiten onderneemt wanneer je geconfronteerd wordt met een moeilijke, verontrustende of stressvolle situatie. Je antwoorden leveren scores op in elk van de drie copingstijlcategorieën. Mensen gebruiken over het algemeen een mix van taak-, emotie- en vermijdingsgerichte coping, maar de CISS helpt om je dominante neiging te identificeren.

Kortere versies zoals de 21-item CISS-21 zijn ook ontwikkeld en gevalideerd voor onderzoek en klinische doeleinden. Maar de originele langere CISS blijft het meest uitgebreide instrument om copingstijlen te beoordelen.

Waarom is het CISS zo nuttig voor geestelijke gezondheid?

Het kennen van je primaire copingstijl door middel van het CISS assessment kan zinvolle inzichten opleveren om effectiever met stress om te gaan. Uitgebreid onderzoek in de afgelopen decennia heeft aangetoond dat de drie stijlcategorieën elk verschillende voordelen en potentiële nadelen hebben als ze uitsluitend worden gebruikt:

 • Taakgerichte coping is vaak de het meest effectief voor het oplossen van specifieke problemen direct gerelateerd aan de stressfactor door problemen op te lossen. Als je echter alleen op deze stijl vertrouwt, kun je de emotionele impact van de stressvolle situatie minimaliseren of negeren.
 • Emotie-georiënteerde coping helpt mensen gevoelens volledig verwerken, uiten en valideren opgeroepen door de stressfactor. Maar je uitsluitend richten op emoties kan soms leiden tot onproductief herkauwen of wentelen.
 • Vermijdingsgerichte coping biedt een tijdelijke ontsnapping of verlichting van onmiddellijke stress. Maar als het te veel wordt gebruikt, voorkomt het dat onderliggende problemen echt worden aangepakt en kan het leiden tot ongezond vermijdingsgedrag.

De meeste professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn het erover eens dat de gezondste manier om ermee om te gaan een flexibele, evenwichtige aanpak over taak-, emotie- en vermijdingsgerichte stijlen. De CISS-inventaris en je scores helpen om te identificeren of je bepaalde neigingen significant over- of ondergebruikt, zodat je je ervan bewust wordt en stappen kunt ondernemen om beter op stress te reageren.

Iemand die bijvoorbeeld erg hoog scoort op emotiegerichte coping op de CISS kan baat hebben bij het aanleren van meer taakgerichte vaardigheden zoals plannen, situaties herkaderen en actief problemen oplossen. Iemand die alleen hoog scoort op vermijdingsgedrag zou zijn of haar copingrepertoire kunnen verbeteren door problemen wat directer onder ogen te zien en tegelijkertijd tijd te maken voor het verwerken van emoties en zelfreflectie.

Essentiële gids: copinginventaris voor stressvolle situaties

Praktische tips om met stress om te gaan

Hier zijn enkele door onderzoek ondersteunde tips om effectief gebruik te maken van je CISS resultaten en stijlbewustzijn om met stress om te gaan:

 • Ontwikkel nieuwe copingvaardigheden die je dominante stijl aanvullen. Probeer een stressmanagementlesLees boeken over emotionele intelligentie of maak wekelijks tijd vrij om problemen op te lossen.. Bouw je repertoire op.
 • Oefen zelfbewustzijn wanneer je gestrest bent. Sta even stil bij hoe je voorkeursstijl je huidige reacties of beslissingen beïnvloedt.
 • Luister naar je behoeften. Emotie-georiënteerde copers kunnen het nodig hebben om hun gevoelens te uiten of te dagboeken voordat ze praktische problemen oplossen. Vermijdingsgerichte copers kunnen aanmoediging nodig hebben om problemen direct aan te pakken. Pas aan als dat nodig is.
 • Onthoud dat copingstijlen zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen. Je scores en dominante stijl kunnen geleidelijk veranderen terwijl je door verschillende levensfasen navigeert. Overweeg om de CISS om de paar jaar opnieuw te doen.
 • Heb zelfcompassie. Je coping neigingen ontwikkelen zich vanuit je aangeboren temperament en ervaringen uit het verleden. Oordeel niet te hard over jezelf of je stijl.
 • Zoek hulp als er ongezonde patronen ontstaan. Als er zich destructieve vermijding, extreem piekeren of andere onaangepaste omgangsgewoonten ontwikkelen, zoek dan hulp bij een professional.

Hoewel het CISS niet alle stressfactoren die je tegenkomt kan elimineren, kan het begrijpen van je persoonlijke copingneigingen en -stijl je helpen om uitdagingen op een evenwichtigere, veerkrachtigere manier aan te gaan.

CISS succesverhalen - Voorbeelden uit het echte leven

Om de CISS-inventaris aan het werk te zien, kijken we naar twee voorbeelden uit het echte leven van hoe het assessment mensen hielp om beter om te gaan met grote stressoren:

Pauls verhaal

Paul is een software engineer die begon te worstelen met intense werkstress nadat hij gepromoveerd was tot teamleider. Toen de deadlinedruk toenam, werd hij prikkelbaar, trok hij zich sociaal terug en twijfelde hij voortdurend aan zijn capaciteiten. Zijn CISS resultaten toonden een zeer grote afhankelijkheid van op vermijding gericht copinggedrag.

Toen hij zich deze neiging realiseerde, begon Paul actief tijd vrij te maken in zijn agenda om moeilijke taken direct aan te pakken in plaats van zichzelf uit te stellen of af te leiden. Hij gaf er ook prioriteit aan om weer contact te maken met teamgenoten. Hoewel hij nog steeds te maken had met een zware werkdruk, daalde Pauls stressniveau aanzienlijk door deze evenwichtigere aanpak..

Sarahs verhaal

Sarah is een toegewijde verpleegster die te veel vertrouwde op emotiegerichte copingvaardigheden nadat haar bejaarde vader ziek werd. Overweldigd door nieuwe zorgtaken en verdriet over de gezondheidstoestand van haar vader, besteedde Sarah veel van haar tijd aan het herkauwen van zorgen, zichzelf de schuld geven en het verwaarlozen van haar eigen basis zelfzorg.

Toen Sarah haar hoge emotiegerichte CISS-score zag, zag ze in dat ze ook haar taakgerichte copingvaardigheden moest versterken. Ze begon met het plannen van dagelijkse prioriteiten, vroeg andere familieleden om de zorgtaken te delen en sloot zich aan bij een lokale steungroep voor zorgverleners. Hoewel ze zich nog steeds zorgen maakte over haar vader, begon ze zich beter in staat te voelen om met deze moeilijke emoties om te gaan.

Conclusie

Het leven zal ons onvermijdelijk blijven confronteren met moeilijkheden, variërend van kleine dagelijkse problemen tot grotere tegenslagen. Hoewel we niet altijd alle complexe stressfactoren die we tegenkomen kunnen beheersen of elimineren, kunnen we wel bepalen hoe we op uitdagingen reageren.

Door je meer bewust te worden van wanneer en hoe je taak-, emotie- en vermijdingsgerichte copingvaardigheden gebruikt met hulpmiddelen zoals het CISS, kun je flexibeler en doelbewuster door stress navigeren. Met oefening, compassie voor jezelf en een steeds grotere gereedschapskist met copingvaardigheden kun je een grotere veerkracht opbouwen. Het resultaat kan minder angst, meer levenstevredenheid en een groter gevoel van controle over je stressreacties zijn.

Door inzicht te krijgen in je eigen unieke copingstijlen met behulp van het CISS, krijg je een onbetaalbaar inzicht in hoe je de obstakels in het leven kunt overwinnen met behoud van je algehele welzijn. Wees dus niet bang om jezelf op een dieper niveau te begrijpen en proactief de copingvaardigheden op te bouwen die je nodig hebt terwijl je door elke dag navigeert. De reis van levenslang leren maakt een grotere beheersing van stress mogelijk.

Bekijk onze uitgebreid overzicht van gevalideerde stressquizzen voor het objectief meten van je huidige stressniveaus. Zodra je je stressniveaus kent, kun je het beste je persoonlijkheidstype bepalen om te zien welke copingvaardigheden het beste bij jou passen.

Doe hier de copinginventaris voor stressvolle situaties (CISS) Test:

INSTRUCTIES: Hieronder staan manieren waarop mensen reageren op verschillende moeilijke, stressvolle of verontrustende situaties.
Geef voor elk item een cijfer van 1 tot 5. Geef aan hoe vaak je dit soort activiteiten onderneemt
wanneer je een moeilijke, stressvolle of verontrustende situatie tegenkomt.

Laat hieronder je e-mailadres achter om de resultaten in je inbox te ontvangen, samen met mijn gratis eBook: Beyond Deep Breaths waarin 10 minder bekende maar zeer effectieve stress coping vaardigheden staan om je op weg te helpen.

Wanneer ik een moeilijke, stressvolle of verontrustende situatie tegenkom, ...

1. 
Mijn tijd beter indelen

2. 
Focus op het probleem en kijk hoe ik het kan oplossen

3. 
Denk aan de goede tijden die ik heb gehad

4. 
Probeer bij andere mensen te zijn

5. 
Mezelf de schuld geven van uitstelgedrag

6. 
Doen wat ik denk dat het beste is

7. 
Bezig zijn met pijntjes en kwaaltjes

8. 
Mezelf de schuld geven dat ik in deze situatie terecht ben gekomen

9. 
Etalage

10. 
Mijn prioriteiten schetsen

11. 
Probeer te gaan slapen

12. 
Mezelf trakteren op een lievelingseten of -snack

13. 
Je angstig voelen omdat je het niet aankunt

14. 
Erg gespannen worden

15. 
Denk na over hoe ik soortgelijke problemen heb opgelost

16. 
Mezelf vertellen dat het me echt niet overkomt

17. 
Mezelf verwijten dat ik te emotioneel ben over de situatie

18. 
Uit eten gaan

19. 
Erg overstuur raken

20. 
Iets voor mezelf kopen

21. 
Bepaal een gedragslijn en volg die op

22. 
Mezelf verwijten dat ik niet weet wat ik moet doen

23. 
Ga naar een feestje

24. 
Probeer de situatie te begrijpen

25. 
"Bevriezen" en niet weten wat je moet doen

26. 
Neem onmiddellijk corrigerende maatregelen

27. 
Denk na over de gebeurtenis en leer van mijn fouten

28. 
Wensen dat ik kon veranderen wat er was gebeurd of hoe ik me voelde

29. 
Bezoek een vriend

30. 
Me zorgen maken over wat ik ga doen

31. 
Ik breng tijd door met een speciaal persoon

32. 
Ga wandelen

33. 
Mezelf vertellen dat het nooit meer zal gebeuren

34. 
Focus op mijn algemene ontoereikendheid

35. 
Praten met iemand wiens advies ik waardeer

36. 
Analyseer het probleem voordat je reageert

37. 
Bel een vriend

38. 
Boos worden

39. 
Mijn prioriteiten bijstellen

40. 
Een film kijken

41. 
Krijg controle over de situatie

42. 
Doe moeite om dingen gedaan te krijgen

43. 
Bedenk verschillende oplossingen voor het probleem

44. 
Neem wat vrije tijd en ga weg van de situatie

45. 
Reageer het af op andere mensen

46. 
De situatie gebruiken om te bewijzen dat ik het kan

47. 
Proberen georganiseerd te zijn zodat ik er bovenop kan zitten

48. 
TV kijken

Naam
E-mail

Veelgestelde vragen

Wat is de copinginventaris voor stressvolle situaties Endler en Parker 1990?

De Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) werd in 1990 ontwikkeld door Endler en Parker als een psychologisch hulpmiddel om verschillende stressvolle situaties te meten. copingstijlen die mensen gebruiken wanneer ze geconfronteerd worden met stressvolle situaties. Het CISS identificeert drie stijlen van coping - taakgericht, emotiegericht en vermijdingsgericht. De tools zijn bedoeld om mensen te helpen hun natuurlijke neigingen tot coping te begrijpen en effectievere manieren te ontwikkelen om met stress om te gaan.

Wat is de copinginventaris?

De Coping Inventory is een zelfrapportagemeting die gebruikt wordt om te bepalen hoe individuen reageren op stress. Het onderzoekt de psychologische en gedragsmatige acties die mensen ondernemen wanneer ze te maken krijgen met een stressvolle gebeurtenis. Het doel is om therapeuten en gezondheidswerkers nuttige inzichten te geven die als leidraad kunnen dienen voor behandelings- of begeleidingsplannen.

Hoe werkt de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS)?

De CISS werkt met een vragenlijst, waarbij respondenten een reeks vragen beantwoorden over hoe ze omgaan met stressvolle gebeurtenissen. De antwoorden worden vervolgens geanalyseerd om de dominante copingstijl te identificeren: emotiegericht, taakgericht of vermijdingsgericht. Met deze informatie kunnen psychologen of behandelaars de copingmechanismen van de persoon beter begrijpen en effectieve technieken voor stressmanagement aanbevelen.

Hoe nuttig kan het CISS zijn voor stressmanagement?

Inzicht in iemands copingstijl is cruciaal voor effectief stressmanagement. De CISS geeft waardevolle inzichten in hoe iemand geneigd is te reageren in stressvolle situaties. Als dit eenmaal duidelijk is, kan iemand samen met een therapeut of counselor werken aan effectievere copingstrategieën of vaardigheden ontwikkelen op gebieden waar coping minder effectief is. Dit leidt tot een betere geestelijke gezondheid en algeheel welzijn.

Kan CISS worden toegepast in levensechte situaties?

Absoluut! De CISS is ontworpen om het werkelijke copinggedrag te weerspiegelen. De vragenlijst is eenvoudig in te vullen in verschillende omgevingen en de resultaten bieden praktische, implementeerbare strategieën voor stressmanagement. Of iemand nu te maken heeft met stress op het werk, persoonlijke conflicten, gezondheidsproblemen of een andere stressfactor, de CISS kan waardevolle inzichten verschaffen en helpen om gezondere copingmechanismen te ontwikkelen.

 1. multi-health-systems-usd (mhs.com)[]
Alex Reijnierse
Alex Reijnierse

Alex Reijnierse is een stressmanagementdeskundige met meer dan tien jaar ervaring in het helpen van individuen om stress effectief te beheersen en te verminderen. Hij heeft een Master of Science (MSc) en heeft een achtergrond in omgevingen met hoge druk, waardoor hij uit de eerste hand ervaring heeft opgedaan met het omgaan met chronische stress.

De artikelen op deze website zijn gecontroleerd op feiten en waar relevant worden bronnen vermeld. Ze weerspiegelen ook persoonlijke ervaringen in het omgaan met de effecten van stress en het omgaan ermee. Raadpleeg bij twijfel een gecertificeerde zorgverlener. Zie ook de disclaimer.