Holmes en Rahe Stress Schaal: De stressfactoren in het leven uitvergroten

Verken de Holmes and Rahe Stress Scale, een hulpmiddel om de stressfactoren in het leven en de invloed ervan op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid te kwantificeren.
Ken je iemand die gestrest is? Deel de info!

Stress is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. We ervaren het allemaal tot op zekere hoogte, of het nu te maken heeft met werk, relaties, financiën, gezondheidskwesties of grote veranderingen. Hoewel een beheersbaar niveau van stress ons kan motiveren en focussen, kan te veel stress een negatieve invloed hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit is waar hulpmiddelen zoals de Holmes en Rahe Stressschaal van pas komen - om de stress in ons leven te helpen kwantificeren en begrijpen.

In 1967 deden de psychiaters Thomas Holmes en Richard Rahe een baanbrekende ontdekking die een verband legde tussen stress en ziekte. Ze onderzochten meer dan 5000 medische dossiers en ontwikkelden een eenvoudige checklist die een van de belangrijkste hulpmiddelen is geworden voor het omgaan met stress.

Wat als je je stressniveau zou kunnen berekenen op basis van de gebeurtenissen in je leven van het afgelopen jaar? Zou een hoge score je genoeg zorgen baren om eindelijk positieve veranderingen door te voeren? Lees verder om het onderzoek achter de beroemde Holmes en Rahe Stressschaal te begrijpen 12 en hoe je het kunt gebruiken om de stress in je leven onder controle te krijgen.

Stress begrijpen: De kloof overbruggen met de Holmes and Rahe Stress Scale

Belangrijkste opmerkingen:

 • De Holmes en Rahe Stressschaal helpt bij het kwantificeerbaar meten van stress ervaren door belangrijke gebeurtenissen in het leven
 • Studies tonen aan dat scores boven de 300 sterk correleren met stressgerelateerde gezondheidsproblemen
 • Zowel individuen als professionals kunnen de schaal gebruiken om risico's te begrijpen en interventies te begeleiden
 • Het jaarlijks invullen van de schaal zorgt voor zelfbewustzijn en helpt bij het motiveren van stressverminderende acties
 • Hoewel we gebeurtenissen niet kunnen beheersen, kunnen we reacties wel beheersen. De weegschaal maakt proactief stressmanagement mogelijk.

In 1967 onderzochten de psychiaters Thomas Holmes en Richard Rahe de medische dossiers van meer dan 5000 medische patiënten om vast te stellen of stressvolle levensgebeurtenissen ziekten zouden kunnen veroorzaken. Ze ontwikkelden de Social Readjustment Rating scale (SRRS), vaak de Holmes en Rahe Stressschaal genoemd, als een manier om de hoeveelheid stress meten die je het afgelopen jaar hebt meegemaakt.

De schaal geeft een lijst van 43 stressvolle levensgebeurtenissen en kent aan elke gebeurtenis een aantal Life Change Units toe. Hoe meer eenheden, hoe groter de kans dat de gebeurtenis stressgerelateerde gezondheidsproblemen veroorzaakt. Het overlijden van een echtgenoot wordt bijvoorbeeld gewaardeerd met 100 LCU's, terwijl een kleine overtreding van de wet wordt gewaardeerd met 11 LCU's.

De schaal helpt de kloof te overbruggen in het begrijpen van de duidelijke verbanden tussen stress en ziekte. Hoewel we intuïtief weten dat er verbanden zijn, levert dit instrument empirisch bewijs. De lijst van 43 stressvolle levensgebeurtenissen laat ons zien dat de grote levensveranderingen waarvan we verwachten dat ze stressvol zijn, worden gevalideerd door gegevens. Tegelijkertijd laat de schaal een aantal minder voor de hand liggende stressbronnen zien die bijdragen aan gezondheidsproblemen.

Het belang van de Holmes en Rahe Stress Schaal in geestelijke gezondheid

De Holmes and Rahe Stressschaal werd een belangrijk hulpmiddel voor medische en geestelijke gezondheidsprofessionals toen hij in 1967 werd uitgebracht door de psychiaters Thomas Holmes en Richard Rahe. Psychologen en psychiaters gebruiken de schaal vaak in combinatie met andere beoordelingen om het stressniveau en de risico's van een patiënt vast te stellen. Het helpt professionals om te bepalen welke levensgebeurtenissen het meest direct bijdragen aan de gezondheid of gedragsproblemen van een patiënt.

Voor individuen biedt de schaal een manier om een stap terug te doen en objectief te kijken naar de stress die je het afgelopen jaar hebt ervaren. Als je je eigen score optelt, heb je een gegevenspunt om je stressniveau te begrijpen in plaats van er alleen maar naar te raden. Het kan probleemgebieden in je leven aan het licht brengen en mensen aanmoedigen om positieve veranderingen door te voeren om met stress om te gaan.

 • 150 punten of minder betekent een relatief lage hoeveelheid levensveranderingen en een lage gevoeligheid voor door stress veroorzaakte gezondheidsproblemen.
 • 150 tot 300 punten betekent ongeveer een kans van 50% op een groot, door stress veroorzaakt gezondheidsprobleem in de komende 2 jaar.
 • 300 punten of meer verhoogt de kans tot ongeveer 80%, volgens het Holmes-Rahe voorspellingsmodel.

Verschillende onderzoeken hebben de effectiviteit van de schaal bij het vaststellen van ziekterisico's bewezen. In een onderzoek onder meer dan 2500 personeelsleden van de Amerikaanse marine onderzochten onderzoekers medische dossiers van twee voorgaande jaren. Ze ontdekten dat matrozen met LCU-scores boven de 300 een significant grotere kans hadden om ziek te worden in de twee daaropvolgende jaren.

Uit een onderzoek in Maleisië bleek dat scores boven de 300 sterk samenhingen met chronische ziekten. Deze en vele andere onderzoeken bieden empirische ondersteuning voor de validiteit van de schaal.

Toepassing: Hoe professionals de Holmes en Rahe Stress Schaal gebruiken

Medici en professionals in de geestelijke gezondheidszorg gebruiken de schaal op drie manieren:

 • Eerste beoordeling van het stressniveau en de risico's van een nieuwe patiënt
 • Voortdurende meting van stress tijdens de behandeling
 • Bepalen welke levensgebeurtenissen rechtstreeks kunnen bijdragen aan de gezondheid of gedragsproblemen van een patiënt

Professionals gebruiken de schaal vaak in combinatie met andere beoordelingen en evaluaties. Een psycholoog kan bijvoorbeeld een nieuwe patiënt de schaal laten invullen samen met een diagnostisch interview. Dit geeft inzicht in de mindset van de patiënt en een objectieve meting van het stressniveau.

Holmes en rahe stressschaal: de stressfactoren in het leven uitvergroot

Sommige professionals geven patiënten de schaal jaarlijks om stress in de loop van de tijd bij te houden. Een patiënt kan de schaal bijvoorbeeld invullen voordat hij begint met gesprekstherapie of medicatie, en dan opnieuw na 6 maanden en een jaar behandeling. Dit helpt om te bepalen of de behandeling helpt om disfunctie of risico's door stress te verminderen.

Tot slot kunnen professionals scores op de SRRS gebruiken om behandelplannen te sturen. Bijvoorbeeld, een hoge LCU score voor "echtscheiding" zou aangeven dat therapie zich moet richten op copingmechanismen voor deze gebeurtenis. Of een arts kan aanraden om andere stressoren te verminderen om een patiënt te helpen genezen na het overlijden van een dierbare.

Persoonlijke aanpak: Hoe de Holmes en Rahe Stress Schaal te gebruiken in het dagelijks leven

Hoewel de Holmes and Rahe Stressschaal formeel wordt gebruikt door professionals, kunnen individuen er ook baat bij hebben om de schaal regelmatig zelf in te vullen. Hier volgen enkele tips om de schaal te gebruiken als hulpmiddel voor persoonlijk stressmanagement:

 • Doe de test elk jaar, misschien rond je verjaardag of nieuwjaar wanneer mensen van nature nadenken over het leven. Noteer je score en de specifieke levensgebeurtenissen die je beïnvloeden.
 • Als je score boven de 150 is, neem dan stappen om stressoren te verminderen. Zoek uit wat je zelf in de hand hebt, zoals voeding, beweging, planning, enz. Elimineer onnodige verplichtingen en maak tijd voor zelfzorg.
 • Als je score hoger is dan 300, zoek dan professionele hulp. Overweeg advies in te winnen, raadpleeg je arts en onderneem dringend actie om je stress te verminderen en problemen aan te pakken die je aanzienlijke stress bezorgen.
 • Als je grote positieve of negatieve veranderingen in je leven doormaakt, doe dan de test om je risico's te begrijpen en pas je zelfzorg daarop aan. Extra rust, gezond copingstrategieënen sociale steun kan van vitaal belang zijn.
 • Kijk objectief naar elke stressvolle gebeurtenis die je treft en bepaal praktische stappen die je kunt nemen om de last te verlichten. Maak bijvoorbeeld een plan om schulden af te betalen, je tijd beter te beheren of sociale contacten op te bouwen.

Hoewel we externe gebeurtenissen niet altijd kunnen beheersen, kunnen we wel onze reacties beheersen. De weegschaal stelt je in staat om je stressniveau te kwantificeren en vervolgens doelgericht actie te ondernemen om voor je lichaam en geest te zorgen.

Conclusie

Sinds de schaal in 1967 werd ontwikkeld door de psychiaters Thomas Holmes en Richard Rahe, is het een vertrouwd hulpmiddel geworden voor artsen en individuen. Er is veel onderzoek naar gedaan en de schaal heeft bewezen effectief te zijn bij het voorspellen van gezondheidsrisico's die samenhangen met stress.

Hoewel de weegschaal alleen de stress in het leven niet kan wegnemen, zorgt hij wel voor bewustwording. Deze kennis stelt ons in staat om beter met stress om te gaan door middel van ons gedrag, copingmechanismen, sociale connecties en professionele hulp als dat nodig is.

Inzicht in je eigen stressniveau is de eerste stap om er verstandig mee om te gaan. Zorg ervoor dat je de weegschaal opnieuw opneemt wanneer je grote veranderingen in je leven ondergaat of je gestrest voelt. De cijfers liegen niet - deze eenvoudige checklist maakt risico's echt duidelijk.

Maar het stelt ons ook gerust dat stress een normaal onderdeel van het leven is. Gewapend met objectieve gegevens en een proactieve aanpak kan iedereen doelgerichte stappen ondernemen om de gezondheidseffecten van de stressfactoren in het leven te minimaliseren.

Bekijk onze uitgebreid overzicht van gevalideerde stressquizzen voor het objectief meten van je huidige stressniveaus. Zodra je je stressniveaus kent, kun je het beste je persoonlijkheidstype bepalen om te zien welke copingvaardigheden het beste bij jou passen.

Doe hier de Holmes en Rahe Stress Scale Test:

INSTRUCTIES: Selecteer de levensgebeurtenissen die je het afgelopen jaar zijn overkomen.

Laat hieronder je e-mailadres achter om de resultaten in je inbox te ontvangen, samen met mijn gratis eBook: Beyond Deep Breaths waarin 10 minder bekende maar zeer effectieve stress coping vaardigheden staan om je op weg te helpen.

1. 
Overlijden van een echtgenoot

2. 
Echtscheiding

3. 
Echtelijke scheiding van partner

4. 
Opsluiting in gevangenis of andere instelling

5. 
Overlijden van een naast familielid

6. 
Zwaar lichamelijk letsel of ziekte

7. 
Huwelijk

8. 
Ontslagen worden op je werk

9. 
Verzoening met partner

10. 
Pensioen

11. 
Grote verandering in de gezondheid of het gedrag van een familielid

12. 
Zwangerschap

13. 
Seksuele problemen

14. 
Een nieuw gezinslid krijgen (d.w.z. geboorte, adoptie, oudere volwassene die bij je intrekt, etc.)

15. 
Grote bedrijfsaanpassing

16. 
Grote verandering in financiële toestand (d.w.z. veel slechter of beter dan normaal)

17. 
Overlijden van een goede vriend

18. 
Overstappen naar een andere baan

19. 
Grote verandering in aantal ruzies met echtgenoot (veel meer of minder)

20. 
Een hypotheek nemen (voor huis, bedrijf, etc.)

21. 
Inbeslagname van een hypotheek of lening

22. 
Grote verandering in verantwoordelijkheden op het werk (bijv. promotie, demotie, enz.)

23. 
Zoon of dochter die het huis verlaat (huwelijk, universiteit, leger, etc.)

24. 
Problemen met schoonfamilie

25. 
Uitstekende persoonlijke prestatie

26. 
Echtgenoot die buitenshuis begint of stopt met werken

27. 
Beginnen of stoppen met formeel onderwijs

28. 
Grote verandering in woonsituatie (bijv. nieuw huis, verbouwing, achteruitgang, etc.)

29. 
Herziening van persoonlijke gewoonten (bijv. kleding, verenigingen, stoppen met roken, etc.)

30. 
Problemen met de baas

31. 
Grote veranderingen in werktijden of -omstandigheden

32. 
Veranderingen in woonplaats

33. 
Overstappen naar een nieuwe school

34. 
Grote verandering in gebruikelijke soort en/of hoeveelheid recreatie

35. 
Grote verandering in kerkelijke activiteit (d.w.z. veel meer of minder)

36. 
Grote verandering in sociale activiteiten (bijv. clubs, films, bezoek enz.)

37. 
Een lening afsluiten (bijv. auto, tv, vriezer, etc.)

38. 
Grote verandering in slaapgewoonten (d.w.z. veel meer of minder)

39. 
Grote verandering in het aantal familiebijeenkomsten (d.w.z. veel meer of minder)

40. 
Grote verandering in eetgewoonten (d.w.z. veel meer of minder, eeturen, omgeving, enz.)

41. 
Vakantie

42. 
Belangrijke feestdagen

43. 
Kleine overtredingen van de wet (zoals verkeersboetes, over straat lopen, etc.)

Naam
E-mail

Veelgestelde vragen

Wat is het Holmes en Rahe model van stress?

Het Holmes en Rahe model van stress, ook bekend als de Social Readjustment Rating scale (SRRS), is een instrument dat werd ontwikkeld door de psychiaters Thomas Holmes en Richard Rahe om de hoeveelheid stress te meten die iemand recent in zijn leven heeft ervaren. Ze identificeerden 43 potentiële stressoren en kenden aan elke stressor een "life change unit" toe op basis van de mate van stress die de stress veroorzaakte. Het totale aantal "levensveranderingseenheden" dat iemand in een bepaalde periode heeft ervaren, geeft een maat voor zijn totale stressniveau.

Wat meet de schaal van Holmes en Rahe?

De Holmes en Rahe schaal meet de impact van verschillende levensgebeurtenissen op iemands stressniveau. Van kleine veranderingen zoals het afsluiten van een kleine lening tot grote incidenten zoals het overlijden van een echtgenoot, aan verschillende gebeurtenissen worden verschillende "levensveranderingswaarden" toegekend. De schaal kwantificeert stress door deze waarden voor alle gebeurtenissen die iemand heeft meegemaakt bij elkaar op te tellen, wat een totaalscore oplevert.

Wat is de SRRS score?

De SRRS score, of Social Readjustment Rating scale score, is een cumulatieve meting van iemands stressniveaus gebaseerd op de Holmes en Rahe stressschaal. De score wordt berekend door het optellen van de "life change unit" waarden van alle stressvolle gebeurtenissen waarmee iemand binnen een bepaald tijdsbestek te maken heeft gehad. Hoe hoger de score, hoe meer stress de persoon heeft ervaren en hoe groter het risico op het ontwikkelen van door stress veroorzaakte gezondheidsproblemen.

Is de Holmes en Rahe stressschaal betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van de schaal is een onderwerp van discussie onder professionals. Hoewel de schaal veel gebruikt en erkend wordt, beweren sommigen dat hij onnauwkeurig is omdat hij geen rekening houdt met individuele verschillen in stressreacties. Desondanks vinden velen de schaal nog steeds nuttig als een algemene maatstaf voor stress.

Hoe draagt de schaal van Holmes en Rahe bij aan het begrijpen van stress?

De schaal van Holmes en Rahe speelt een essentiële rol bij het begrijpen van stress omdat het de impact van verschillende veranderingen in het leven kwantificeert op een manier die gemakkelijk te begrijpen en te vergelijken is. Door waarden toe te kennen aan specifieke soorten veranderingen, benadrukt de schaal het brede scala aan ervaringen die stress kunnen veroorzaken en onderstreept dat zelfs ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen kunnen bijdragen aan het algehele stressniveau. Het benadrukt ook het cumulatieve effect van stressoren, wat suggereert dat zelfs kleine stress in de loop van de tijd kan oplopen tot een aanzienlijke last.

 

 1. Holmes en Rahe stressschaal - Wikipedia[]
 2. Holmes Rahe Stress Inventory - Het Amerikaanse Instituut voor Stress[]
Alex Reijnierse
Alex Reijnierse

Alex Reijnierse is een stressmanagementdeskundige met meer dan tien jaar ervaring in het helpen van individuen om stress effectief te beheersen en te verminderen. Hij heeft een Master of Science (MSc) en heeft een achtergrond in omgevingen met hoge druk, waardoor hij uit de eerste hand ervaring heeft opgedaan met het omgaan met chronische stress.