INFP Persoonlijkheidstype Bemiddelaar: Overzicht en omgangsvaardigheden

//

16Persoonlijkheden Bemiddelaar


 
Stressvrije mailinglijst
Ben je hetzelfde oude advies om met stress om te gaan zat? 
 
Ons gratis eBook biedt unieke maar effectieve manieren om stress te verminderen en je welzijn te verbeteren. 
 
Meld je aan voor onze e-maillijst en ontvang je gratis eBook plus regelmatige tips om stress te verminderen in je inbox!
Bedankt! Houd je inbox in de gaten voor updates.
Ken je iemand die gestrest is? Deel de info!

Welkom bij onze uitgebreide gids over het INFP persoonlijkheidstype 12een van de zestien verschillende persoonlijkheidstypes die zijn geïdentificeerd in de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit blogartikel biedt een diepgaande blik op de INFP's, ook bekend als de Bemiddelaars of Genezers, met de nadruk op hun eigenschappen, sterke en zwakke punten en hun rol in verschillende aspecten van het leven. Deze verkenning biedt je niet alleen de mogelijkheid om INFP's beter te begrijpen, maar ook om je aan te sluiten bij hun unieke wereldbeeld.

De INFP Persoonlijkheid begrijpen

Belangrijkste opmerkingen

 1. INFP's zijn introspectief, idealistisch en hechten veel waarde aan authenticiteit.
 2. Ze hebben een unieke manier om de wereld waar te nemen, gedreven door hun dominante introverte gevoel en extraverte intuïtie.
 3. INFP's blinken uit in functies die aansluiten bij hun kernwaarden, waarin ze creatief kunnen zijn en anderen kunnen helpen.
 4. Stress bij INFP's ontstaat vaak wanneer hun waarden worden aangetast of wanneer ze zich in een te gestructureerde of conflictrijke omgeving bevinden.
 5. Effectief stressmanagement voor INFP's omvat het begrijpen van hun waarden, het oefenen van zelfcompassie, het opbouwen van connecties, het zoeken van eenzaamheid en het verkennen van creatieve uitlaatkleppen.

INFP'swat staat voor Introvert, Intuïtief, Feeling en Perceiving, worden vaak gekenmerkt door hun idealistische aard en hun griezelige vermogen om de menselijke ervaring op een dieper niveau waar te nemen en te begrijpen. Als er één zin is die INFP's zou kunnen samenvatten, dan is het wel "idealistische introverten". Dit zijn mensen die gedreven worden door hun sterke persoonlijke waarden en een diep verlangen naar authenticiteit. Met hun levendige innerlijke wereld inspireren ze anderen met hun fantasierijke, creatieve en altruïstische geest.

INFP functiestapel

De INFP functiestapel bestaat uit:

 • Dominant: Introvert Gevoel (Fi)
 • Hulp: Extraverte intuïtie (Ne)
 • Tertiair: Introvert gevoel (Si)
 • Minderwaardig: Extravert denken (Te)

Introvert gevoel (Fi) is de dominante functie in het arsenaal van de INFP. Dit betekent dat INFP's hun leven laten leiden door hun diepgewortelde waarden en persoonlijke overtuigingen. Ze zijn bedreven in het navigeren door hun innerlijke emotionele wereld en ze gebruiken deze innerlijke wijsheid om keuzes te maken die overeenkomen met hun authentieke zelf.

Extraverte intuïtie (Ne) stelt INFP's in staat om mogelijkheden in hun omgeving waar te nemen. Ze zien mogelijkheden in mensen en situaties en staan altijd open voor nieuwe dingen en ervaringen. Deze intuïtieve voorkeur betekent dat ze vaak patronen en onderliggende principes zoeken en vinden in de wereld om hen heen.

Introvert gewaarworden (Si) geeft INFP's een diepe waardering voor details en ervaringen uit het verleden. Deze functie maakt ze vaak nostalgisch. Ze kunnen een gevoel van vreugde en voldoening vinden in activiteiten zoals het lezen van historische boeken of het bezoeken van plaatsen uit hun verleden.

Extravert denken (Te) is de inferieure functie van de INFP. Het is hun manier om de buitenwereld te organiseren en hun visie te implementeren, maar het kan stress veroorzaken als er te veel gebruik van wordt gemaakt of als er te veel op wordt vertrouwd.

Voor een verdere uitleg van dit persoonlijkheidstype, zie de volgende video:

Openbaarmaking: Sommige links in dit artikel kunnen affiliate links zijn, die mij een vergoeding kunnen opleveren zonder kosten voor jou als je besluit iets te kopen. Dit helpt om deze site te laten groeien en meer mensen te helpen. Bedankt voor het maken van een verschil!

INFP in verschillende rollen

Of het nu op het werk is, in relaties of op hun reis naar persoonlijke groei, INFP's maken een significante impact, altijd geleid door hun diepgewortelde idealisme.

Aan het werk

INFP's geven de voorkeur aan rollen die aansluiten bij hun kernwaarden, een doel hebben en hen in staat stellen een verschil te maken. Ze voelen zich vaak aangetrokken tot creatieve functies of functies waarin ze anderen kunnen helpen, kunnen pleiten voor zaken waarin ze geloven of sociale veranderingen kunnen bewerkstelligen. Door hun temperament kunnen ze een uniek perspectief op de werkplek inbrengen, waardoor hun taken creativiteit en doelgerichtheid krijgen en hun sterke gevoel van overtuiging kan hun collega's inspireren.

In relaties

INFP's zijn zeer aanhankelijk, empathisch en geweldige partners. Ze verlangen naar harmonie en streven naar harmonieuze relaties. Hun voorkeur voor authenticiteit betekent dat ze altijd oprecht zijn met hun gevoelens en hetzelfde van hun partners verlangen. INFP's geven vaak blijk van een uniek gevoel van genegenheid, waaronder het begrijpen van en meevoelen met de gevoelens, behoeften en verlangens van hun partner.

In Persoonlijke groei

INFP's hebben een sterk verlangen naar persoonlijke groei. Ze zijn vaak rusteloos en voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Door hun introverte voorkeur brengen ze veel tijd alleen door, verdiepen zich in gedachten en overpeinzingen om patronen, symbolen en betekenissen te vinden die anderen vaak over het hoofd zien. Deze passie of intrige voor de complexiteit van de menselijke natuur voedt hun voortdurende zoektocht naar groei en zelfverbetering.

Veelvoorkomende stressveroorzakers voor INFP's

Inzicht in de veelvoorkomende stresstriggers voor INFP's kan helpen bij het bedenken van strategieën om effectief met stress om te gaan. Veel INFP's voelen zich gestrest als hun waarden worden aangetast of als ze zich in een te gestructureerde of starre omgeving bevinden. Ze raken ook gestrest als ze gedwongen worden om zich te veel te concentreren op alledaagse, gedetailleerde taken of als er een onopgelost conflict is. Ze kunnen struikelen bij het omgaan met kritiek of wanneer ze te veel aandacht krijgen of in de schijnwerpers staan.

Hoe INFP's doorgaans reageren op stress

Wanneer een INFP kan Gedragen zich anders dan ze gewend zijn. Ze kunnen naar buiten toe kritisch worden en anderen de schuld geven van hun gevoelens. Sommige INFP's verdiepen zich in allerlei activiteiten om zichzelf af te leiden. Ze kunnen hun stress ook afreageren op hun lichaam en hun lichamelijke behoeften en welzijn verwaarlozen. Inzicht in deze reacties kan INFP's en hun omgeving helpen om tekenen van stress vroegtijdig te herkennen en aan te pakken.

Effectieve stressmanagementstrategieën voor INFP's

Omdat ze afgestemd zijn op hun emoties en waarden, kunnen INFP's verschillende strategieën gebruiken om hun stress effectief te beheersen.

 • Persoonlijke waarden begrijpen: INFP's moeten hun kernwaarden identificeren en ervoor zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met deze waarden. Als ze in harmonie met hun waarden leven, zullen ze zich minder gestrest en meer tevreden voelen.

 • Zelfcompassie oefenen: Het is belangrijk voor INFP's om vriendelijkheid en begrip te tonen, in plaats van overdreven kritisch te zijn als ze fouten maken.

 • Verbindingen bouwen: INFP's zijn zeer empathisch en hebben een talent voor het opbouwen van diepe, betekenisvolle relaties. Ze zouden deze kracht moeten benutten door vrienden of geliefden te benaderen als ze zich gestrest voelen.

 • Op zoek naar eenzaamheid: Door hun voorkeur voor introversie kan tijd alleen doorbrengen zeer herstellend zijn voor INFP's.

 • Creatieve uitlaatkleppen verkennen: Schrijven, schilderen of andere creatieve bezigheden kunnen uitstekende manieren zijn om stress te verlichten voor INFP's.

Wil je dit naar een hoger niveau tillen? Dan meld je aan voor TraitLab Plus voor slechts $49. Leer de echte jij kennen met TraitLab's meest uitgebreide, op onderzoek gebaseerde assessment, boordevol details over je persoonlijkheid, sterke punten en interesses.

traitlab-componenten
TraitLab componenten

Conclusie

Hoewel INFP's introvert en idealistisch zijn, hebben ze een diepgaand begrip van menselijke emoties, waardoor ze uitzonderlijke vrienden, partners en collega's zijn. Ze hebben een uniek gevoel van overtuiging, waarderen authenticiteit en persoonlijke groei. Het herkennen van mogelijke stressfactoren en het implementeren van effectieve stressmanagementstrategieën is de sleutel tot het benutten van de kracht van hun INFP persoonlijkheidstype.

Nu weet je alles! Onthoud: "Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid" - dus gebruik je pas verworven kennis verstandig! Of weet je, deel het gewoon met je INFP vriend(in) zodat ze eindelijk begrijpen waarom ze het leuker vinden om tijd alleen met hun kat door te brengen dan naar een feestje te gaan!

Bekijk onze compleet overzicht van alle 16 persoonlijkheden met links naar individuele types en hun stressmanagementtactieken. Of bekijk onze volledige lijst van copingstrategieën om uit te kiezen. Als je hulp nodig hebt bij het implementeren van deze strategieën, bekijk dan onze Chill Out Method masterclass over stressvermindering.

Maar misschien wil je eerst je huidige stressniveau controleren door een stressquiz doen!

Veelgestelde vragen

Is INFP een zeldzame persoonlijkheid?

INFP persoonlijkheidstypes, ook wel Mediators genoemd, worden inderdaad als zeldzaam beschouwd onder de 16 persoonlijkheidstypes die zijn geïdentificeerd door de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Ze vormen een klein percentage van de bevolking, maar door hun sterke gevoel voor empathie en idealisme vallen ze op als meelevende en bedachtzame individuen die streven naar een dieper begrip en harmonie in de wereld om hen heen.

Hoe ziet een INFP persoonlijkheid eruit?

Een INFP persoonlijkheid, ook bekend als de Bemiddelaar, wordt gekenmerkt door introversie, intuïtie, gevoel en waarnemende eigenschappen. Deze mensen zijn vaak introspectief, gevoelig en idealistisch van aard. Ze hebben een diep gevoel van empathie en worden vaak gedreven door hun waarden en verlangen om van de wereld een betere plek te maken. Ze kunnen gereserveerd en gesloten overkomen, maar ze bezitten een rijke innerlijke wereld vol creativiteit en een diepgaand begrip van menselijke emoties.

Is INFP een van de zeldzaamste persoonlijkheidstypen?

Ja, INFP is een van de zeldzaamste persoonlijkheidstypen volgens de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze individuen vormen een klein percentage van de algemene bevolking, wat hen uniek en bijzonder maakt in hun benadering van het leven, emoties en waarden. Hun empathische en idealistische aard onderscheidt hen van andere persoonlijkheidstypes, waardoor ze vaak op zoek zijn naar zin en doel in hun persoonlijke en professionele leven.

Waarom zijn INFP's zo speciaal?

INFP's zijn bijzonder vanwege hun diepe gevoel voor empathie, idealisme en sterke waarden. Ze hebben het aangeboren vermogen om anderen te begrijpen en zich op een emotioneel niveau met hen te verbinden, waardoor ze zeer meelevende mensen zijn. Hun introspectieve aard wakkert hun creativiteit aan, waardoor ze hun emoties kunnen uitdrukken in verschillende vormen van kunst en schrijven. INFP's worden ook gedreven door een sterk verlangen om een betekenisvolle en positieve invloed op de wereld te hebben, wat hen een onwankelbaar gevoel van doelgerichtheid geeft.

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een INFP persoonlijkheid?

De sterke punten van een INFP persoonlijkheid zijn empathie, creativiteit, ruimdenkendheid en emotionele diepgang. Deze mensen zijn uitstekende luisteraars, die anderen op emotioneel niveau kunnen begrijpen en met hen in contact kunnen komen. Ze hebben ook een levendige verbeelding, waardoor ze mogelijkheden en oplossingen zien die anderen misschien niet zien. INFP's kunnen echter ook een aantal zwakke punten hebben, zoals overgevoeligheid, besluiteloosheid en neiging tot uitstelgedrag. Ze kunnen moeite hebben met praktische zaken en besluitvorming, omdat ze emotioneel beïnvloed en idealistisch in hun benadering van het leven kunnen zijn.


Referenties

 1. Inleiding | Persoonlijkheid van de bemiddelaar (INFP) | 16 Persoonlijkheden[]
 2. Gratis Persoonlijkheidstest | 16 Persoonlijkheden[]

Laatste artikelen in dit onderwerp: Het meten van Stress:

Alex Reijnierse

Nederlands